Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT


•  Rekrutacja
•  Aktualności
•  Regulamin Projektu
•  Opis Projektu
•  Harmonogram Projektu
•  Szkolenia
•  Pytania i odpowiedzi
•  Dotacja
•  Wsparcie pomostowe
•  Ogłoszenia przetargowe
•  Biuro Projektu
•  Fundacja ATUT
•  Do pobrania

Szkolenia

Dodano: 2016-05-10 / wyświetleń - 2080

Osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział w szkoleniu grupowym/indywidualnym  oraz usłudze doradczej umożliwiającej uzyskanie wiedzy  i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w min. 80% zajęć i zdany pozytywnie test. Zwrot kosztów dojazdów dla uczestników szkoleń.


Zakres szkoleń obejmuje m.in:


I. Procedura zakładania firmy, zasady internetowej rejestracji firmy, forma
opodatkowania.


II. Określenie profilu działalności i wycena oferowanych produktów/usług, rozliczenia z urzędami, przychody i koszty działalności.


III. Promocja firmy w tym e-commerce.


IV. Zatrudnianie pracowników, dokumenty niezbędne w firmie, wydatkowanie dotacji i jej udokumentowanie.


Ze szkoleń grupowych mogą być zwolnione osoby, które uczestniczyły w szkoleniu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z Regulaminem Projektu.


 

Zwrot kosztów dojazdów dla uczestników szkoleń możliwy jest po spełnieniu następujących warunków:

a) W przypadku, gdy szkolenia odbywają się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania uczestnika projektu, może on ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na szkolenia z miejsca zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania.

b) Koszt przejazdu uczestników projektu, o którym mowa w pkt. a) dotyczy najtańszego biletu komunikacji publicznej na danej trasie w miesiącu, w którym odbywa się szkolenie.

c) W sytuacji, gdy nie jest możliwe skorzystanie ze środków transportu publicznego, rozliczenie kosztów przejazdu może nastąpić poprzez rozliczenie kosztów transportu własnym lub użyczonym samochodem. Refundacja wydatków związanych z przejazdem samochodem prywatnym lub użyczonym następuje do wysokości ceny biletu najtańszego transportu publicznego na danej trasie

d) Dopuszcza się możliwość uwzględniania cen biletów przewoźników innych niż PKS lub PKP (np. prywatnych) w sytuacji, gdy koszt świadczonych przez nich usług jest porównywalny do cen przewoźników państwowych lub, jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie lub oferuje dogodniejszy dla uczestnika ze względu na godziny udziału w formie wsparcia rozkład jazdy

e) Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest po złożeniu przez uczestnika projektu wniosku o zwrot kosztów przejazdu stanowiącego załącznik nr 8 (DO POBRANIA - KLIKNIJ) do regulaminu wraz z odpowiednimi oświadczeniami.

f) Wnioski wraz z oświadczeniami dotyczącymi zwrotu kosztów przejazdu przekazywane są osobiście do biura projektu Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Jana III Sobieskiego 3c, 14-100 Ostróda.

g) Zwrot kosztów przejazdu uczestnika projektu dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika projektu we wniosku o zwrot kosztów przejazdu.

h) Przez udokumentowane koszty rozumie się koszty faktycznie poniesione na przejazd, potwierdzone:

i) Przy dokonywaniu refundacji Beneficjent sprawdza wniosek z listą obecności potwierdzającą uczestnictwo danej osoby w poszczególnych dniach trwania szkolenia.

j) Wysokość zwrotu kosztów dojazdu następuje do wysokości potwierdzonej załączonymi do wniosku biletami, bądź w przypadku dojazdu własnym lub użyczonym samochodem do wysokości biletu najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie.

k) W przypadku braku któregokolwiek z załączników do wniosku o zwrot kosztów przejazdu, uczestnik będzie poinformowany telefonicznie/mailowo o możliwości uzupełnienia brakujących załączników w terminie 3 dni roboczych od wykonania rozmowy telefonicznej/odebrania maila. W przypadku nie uzupełnienia brakujących załączników we wskazanym terminie wniosek o zwrot kosztów przejazdu zostanie rozpatrzony negatywnie.

l) Po sprawdzeniu kompletności i poprawności dostarczonego wniosku Beneficjent zatwierdza wypłatę środków.

m) Beneficjent dokonuje refundacji kosztów przejazdu w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o zwrot kosztów

Uczestnik Projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu dopiero po ukończonej usłudze szkoleniowej oraz złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w terminie 7 dni od zakończenia usługi szkoleniowej.

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie nr 8 - KLIKNIJ

Oświadczenie nr 9 - KLIKNIJ

Oświadczenie nr 10 - KLIKNIJ

Oświadczenie nr 11 - KLIKNIJ


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.

Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X