Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT


•  Rekrutacja
•  Aktualności
•  Regulamin Projektu
•  Opis Projektu
•  Harmonogram Projektu
•  Szkolenia
•  Pytania i odpowiedzi
•  Dotacja
•  Wsparcie pomostowe
•  Ogłoszenia przetargowe
•  Biuro Projektu
•  Fundacja ATUT
•  Do pobrania

Opis Projektu

Dodano: 2016-05-10 / wyświetleń - 3307

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Drogowskaz na biznes 5”. Partnerem w projekcie jest Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie.

Projekt "Drogowskaz na biznes 5" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3  Rozwój samozatrudnienia.

Konkurs skierowany jest dla osób które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w szczególności na terenie jednego z czterech powiatów: iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), bezrobotne, nieaktywne/bierne zawodowo, poszukujące pracy, zamieszkujące na terenie jednego z w/w powiatów, spełniające co najmniej jeden warunek:


Uczestnikami projektu będą osoby spełniające kryteria opisane powyżej oraz nie posiadające w okresie 12 m-cy założonej firmy, niekarane za przestępstwa skarbowe, korzystające w pełni z praw publicznych, oraz uczestnik nie może rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej o tym samym profilu co jego członek rodziny.

W ramach projektu będą realizowane:

Kto nie może wziąć udziału w projekcie:


Cel projektu:
Celem projektu jest Aktywizacja zawodowa 85 os. (51K i 34M) bezrobotnych, nieaktywnych zawodowych/poszukujących pracy/biernych z terenu pow. ostródzkiego, iławskiego, działdowskiego, nowomiejskiego poprzez szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, a następnie udzielenie dotacji i utworzenie 75 firm, 79 miejsc pracy, zapewnienie stałego specjalistycznego wsparcia doradczego dla min. 75 przedsiębiorców do 12.2017 r.

Planowane efekty:
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 75,
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 79

Wartość projektu: 2.563.000,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2.178.550,00 PLN


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.

Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X